UNIVER Slovakia s.r.o.

školenie mechanikov

Kvalitný servis automobilov nezávisí len na dobrom vybavení prístrojmi, zariadeniami a náradím, ale rozhodujúcou mierou na odbornej kvalifikácie pracovníkov, ich znalostiach a celkovej odbornej úrovni. UNIVER Slovakia venuje veľkú starostlivosť zaškoľovaniu mechanikov pre obsluhu zariadení, ktoré dodáva. Tieto školenia sa vykonávajú najčastejšie priamo na mieste používania prístrojov, teda v dielni užívateľa. Väčšinou sú poskytované zákazníkom zadarmo.

Existuje aj vyšší stupeň školenia, ktoré už má charakter zvyšovania kvalifikácie mechanikov, prijímacích technikov, pracovníkov pneuservisu i vedúcich pracovníkov. Môže pritom ísť napríklad o prezentáciu noviniek, ale aj o hlbšie poznatky o zariadeniach.

K najfrekventovanejším témam patrí napr. vyhľadávanie závad a opravy elektronických systémov moderných automobilov, diagnostika podvozkových skupín (meranie geometrie kolies, skúšanie brzdových systémov atď.), pneuservis, servis klimatizácií, používanie chemotechnických prípravkov v autoservisnej praxi atď.

Aktuálne informácie o školeniach je možné získať na obchodnom alebo technickom oddelení.