UNIVER Slovakia s.r.o.

finančné poradenstvo

UNIVER Slovakia ponúka svojim zákazníkom profesionálnu pomoc a podporu pri financovaní nákupu prístrojov a zariadení. Poradenstvo v oblasti finančných služieb využíva čoraz viac našich klientov. Najžiadanejšiu službu v súčasnosti predstavuje výhodný úver alebo finančný leasing koncipovaný na základe dlhodobej obchodnej spolupráce s poprednými leasingovými spoločnosťami vo Slovenskej republike.

Špecialisti obchodného oddelenia sú pripravení spravidla v priebehu niekoľkých málo minút alebo hodín pripraviť kvalitnú ponuku úveru alebo leasingu na konkrétne vybavenie pri rešpektovaní rámcových požiadaviek zákazníka.

Existujú aj úplne špecifické a mimoriadne ponuky na financovanie nákupu prístrojov a zariadení dodávaných firmou UNIVER Slovakia. Typickou formu predstavujú napríklad rôzne akčné ponuky, tzv. "hity týždňa", ale aj alternatívy barterového obchodu (bilaterálna výmena tovaru alebo služieb za určité množstvo iného tovaru alebo služieb).

Ďalšie podrobnosti v rámci finančného poradenstva, prípadne o možnostiach a mimoriadnych ponukách na financovanie nákupu prístrojov a zariadení dodávaných spoločnosťou UNIVER Slovakia, Vám poskytnú pracovníci obchodného oddelenia.


financni poradenstvi