Projekčné poradenstvo

školenie mechanikov

Dodávky technologického vybavenia sú veľmi často spojené s požiadavkou na poradenskú službu v oblasti správneho umiestnenia zariadenia podľa existujúcich opatrení / noriem i optimalizácie využitia plochy či priestoru..

Odborní pracovníci firmy UNIVER Slovakia s.r.o. sú pripravení pomôcť pri spracovaní technologických projektov, dispozičných návrhov častí alebo celých autoservisov (veľkých i malých), pri návrhu rozmiestnenia prístrojov, zariadení a ďalšieho vybavenia.

Môžeme Vám tiež pripraviť návrhy na odsávanie výfukových plynov, na rozvody stlačeného vzduchu, vzduchotechniky a pod.. A samozrejme dodať tieto systémy, vrátane montáže. Poradíme, ako optimálne realizovať sklady, olejové hospodárstvo, čistenie odpadových vôd a pod..