UNIVER Slovakia s.r.o.

projekčné poradenstvo

Dodávky technologického vybavenia sú veľmi často spojené s požiadavkou na poradenskú službu v oblasti správneho umiestnenia zariadení z hľadiska existujúcich predpisov / noriem i optimalizácie využitia plochy či priestoru.

Odborní pracovníci firmy UNIVER Slovakia sú pripravení pomôcť pri spracovaní technologických projektov, dispozičných návrhov častí alebo celých autoservisov (veľkých i malých), pri návrhu rozmiestnenia prístrojov, zariadení a ďalšieho vybavenia.

Môžeme Vám tiež pripraviť návrhy na odsávanie výfukových plynov, na rozvody stlačeného vzduchu, vzduchotechniky a pod a samozrejme dodať tieto systémy, vrátane montáže. Poradíme ako optimálne realizovať sklady, olejové hospodárstvo, čistenie odpadových vôd.

Projekčné a technologické poradenstvo je založené predovšetkým na báze konzultácií, ktoré si môžu zákazníci vyžiadať. Na základe tejto prípravnej fázy je možné následne vypracovať podklady pre konkrétne usporiadanie autoservisov, základových a inštalačných úprav príslušných strojov a zariadení, technologických rozvodov.