Kontaktné informácie

Predajná a servisná sieť

Obchodné oddelenie

Ján Gelien, riaditeľ spoločnosti

info@universlovakia.sk

+421 484 188 610

+421 918 878 654

Lucia Hrčková, obchod

info@aamarket.sk

+421 484 188 610

+421 905 454 758

Ekonomické oddelenie

Ing.Daniela Lietavová, ekonom

ucto@universlovakia.sk

+421 484 188 610

+421 918 393 506